اومیکرون و دوز چهارم واکسن

دوز چهارم واکسن

از آنجا که ابتلا به نوع خفیف امیکرون در افراد واکسن زده به خوبی مشاهده شد، درخواست داریم حتما دوران طلایی برای تزریق واکسن کرونا جدی گرفته شود و حتما افراد برای تزریق دوز چهارم و یادآور اقدام کنند.

دوز سوم برای عموم مردم و دوز چهارم برای افراد خاص دارای بیماری‌های خاص، مهم است. مشخص نیست بعدها چه وضعیتی داشته باشیم چون امکان شیوع واریانت‌های جدید در جهان و اپیدمی شدن آن در ایران هم وجود دارد.(انجام آزمایش در بابل) پس کسانی که هنوز واکسن نزدند برای جلوگیری از بیماری شدید حتما از این دوران طلایی استفاده کنند.​

📷📷​

واکسنهای فعلی پس از سومین نوبت سبب ایجاد “سقف ایمنی” در بدن میشوند.

دوز سوم در کودکان : حتما

تزریق واکسن مخصوصا دوز یادآور از ۱۲ سال به بالا پیشنهاد می‌شود. لازم است همگی اقدام کنند و از والدین هم می‌خواهیم در این فرصت طلایی حتما برای تزریق واکسن کودکان بالای پنج سال خود برنامه‌ریزی کنند. (آزمایشگاه پاتوبیولوژی صبا بابل)زیرا تزریق واکسن نشان داد ، در درگیری با این ویروس مقاومت خوبی داشت و افراد کمتر گرفتار شدند.

دوز چهارم واکسن کرونا

لازم است دوز چهارم واکسن کرونا باید برای افراد چاق، دارای بیماری ارثی، مزمن و متابولیک تزریق شود تا در صورت شیوع واریانت جدید درگیری آنها با این ویروس کمتر باشد.

📷📷​

واکسن تقویت کننده کرونا یک دوز اضافی از واکسن است که پس از شروع کاهش محافظت ارائه شده توسط واکسن اصلی در طول زمان، تزریق میشود.

در تزریق دوز چهارم واکسن آیا باید از واکسن خاصی استفاده شود؟

برای دیدن ادامه مطلب به سایت آزمایشگاه خانم دکتر گیلکی بیشه سر بزنید.