تجربه این فضا برای من جذاب به نظر اومد و برای همین حساب کاربریمو ایجاد کردم. امیدوارم باعث بشه بیشتر بنویسم و بیشتر اشتراک گذاری انجام بدم.