اگر قرآن یک درصد حقیقت نداشته باشه چیکار میکنی؟

در این موضوع. مبنا شناخت معرفت شناسی است.

مبنا شناخت انسان است.


مبنا شناخت تاریخ است.

اینکه یک چیزی رو هم قرآن میگه هم عقل، و هم پیامبران تاییدش میکنن.

هم انبیا هم اولیا هم صالحین هم شهدا در وصیت نامه هاشون هم مسیری که مشخص است که انسان های صالح طی کردند یک درس دارد.

درس اینکه هدف از خلفت انسان ازمایش بوده.

اینکه دنیا محل آزمایش و رشد و پیشرفته که قرآن و عقل و غرب و شرق در اون اختلافی ندارن


موضوع اثبات قرآن و سندیت قران مساله ی بعدی است.


مثلا شما میدانید که از روی فسیل دایناسورها به وجود دایناسورها پی برده اند. از روی تواتر و تکثر اسنادی که به دست آمده
مساله ی انبیا و عبرت گرفتن از تاریخ و وجود انبیا و عاقبت بخیر شدن انبیا مساله ای است که منکر ترین کافر و کفار آن را قبول میکنند. مساله بر سر اراده برای رفتن این مسیر است. مساله برهان عقلی که این مساله رو رد کنه نیست.
اراده و تصمیم و عزم و تسلط بر اراده نبوده که خیلی ها نتوانستند بروند.
اینکه تمام 124 هزار پیامبر مردم را دعوت کردند به توحید و پرستش یک خدای یگانه مساله ای نیست که مورد انکار کسی باشد
هم عقل میپسندد هم فطرت
پرستش خدای یگانه را اگر مبنا قرار دهیم باقی مسائل با تفکر و دقت فلسفی حل میشود.
خلقت و هدف خلقت و هدف ارسال همه انبیا رو درک کنیم
انسان کامل رو بشناسیم و خودمون رو تربیت کنیم برای رسیدن به انسان کامل
خدا رو بشناسیم و صفات الهی رو در خودمون رشد بدیم
شیطان رو بشناسیم و شیطان درون مون رو بشناسیم و ازش دور بشیم و مواظبت کنیم که وسوسه مون نکنه.