قلم در دست اهل حق؟ یا اهل باطل؟ مساله این است

قرآن میگه اهل حق پیروزند. بیشترین دشمنان رو هم دارن. اگر حق رو بشناسیم. پیروزیم. و همیشه امیدواریم. ناامیدی شرک و کفر است. امیدواری در تمام عرصه ها نتیجه توحید است. هر کسی حق رو بشناسه و عمل کنه موفقه. هر کسی نشناسه ناموفقه. آب در هاون میکوبه. تقدس قلم هیچ وقت به خدا از بین نمیره. مبنا اگر قرآن و حق باشه پیشرفت قطعی است. دیدید اونا گفتن ایرانی نمیتونه سوزن بسازه ولی موشک ساخت پهباد ساخت واکسن ساخت انرژی هسته ای ساخت. در همه عرصه هایی که دست موحدین و مسلمونای واقعی بود یا اول هستیم در جهان یا دوم یا سوم.

قلم در دست نادان ها بی نتیجه و ابتره.

من نگران نیستم.


من کاملا امیدوارم. برای ثانیه هام برنامه ریزی میکنم و اقدامات متنوع برای کمک به هموطنام و پیشرفت ایران دارم.

هر سال هم دم تحویل سال یک کاغذ بر میدارم میگم صابر تو توی دولت نیستی توی مجلس نیستی ولی موظفی به عنوان یک نفر ایرانی. در همه وزارت خانه ها تلاش کنی و اقدامات مختلف داشته باشی. بعدش به هزاران کار که میشه کف جامعه برای تقویت وزارت خانه های کشورم انجام بدم میرسم.

خیلی جالبه. وقتی تصمیم میگیری کاری رو انجام بدی و امیدواری و قلم روی کاغذ میزاری میبینی اوه چقدر از فرشته ها دارن به گوش تو الهام میکنن

چقدر مطلب برای یاد گرفتن هستن که بدون قلم ناممکنه

چقدر جهل ها برطرف میشه با قلم و کاغذ

چقدر جالبه که میشه چیزی نوشت و به شخص دیگری منتقل کنی.

حق در نهایت پیروزه چون استدلال داره. چون منطق داره.

قلم اهل حق پیروزه چون در نهایت تاریخ قضاوت میکنه که چه کسانی با منطق و استدلال و مطابق اصول قرآن پیش رفتن

برای شناخت حق باید اول انسان خدا رو بشناسه و خودش رو بشناسه و علی رو بشناسه و تاریخ امامان رو دقیق مطالعه کنه. سیره اونها رو دقیق بشناسه و عمل کنه.

اون وقت زبونش میشه زبون حق. قلمش میشه قلم حق. اون وقت مثل چمران و آوینی قلمش ابدی میشه و هزاران نفر رو تربیت میکنه و به سمت خدا و حق میاره

قبول دارید؟ کامنت بگذارید نظرتون رو بگید