پخش زنده برنامه نویسی

پخش زنده ی کد نویسی من

به نظر من این همه سرویس های جدیدی که ساخته میشه مثل پخش زنده باید بره به سمت مفید بودن و رشد فکر جامعه و به درآمد و تخصص ختم بشه

من سعی میکنم خیلی از ساعاتی که پشت سیستم نشستم رو بچخش زنده داشته باشم که کم کم عادت بشه بقیه ی برنامه نویس ها هم این کار رو انجام بدهند

https://www.aparat.com/mesbahsoft/live