ویرگول یا مدیوم ؟!

همین طور که ویرگول را بالا پایین می‌کردم، همه چیز خیلی برایم آشنا می‌نمود. انگار سال‌ها پیش، این فضا را دیده بودم!

البته از شما چه پنهان که دلیل اصلی بالا پایین کردن ویرگول این بود که ببینم پشت این بساط کیست! انگار فوبیایی در من نهادینه شده که همیشه به دست اندرکاران سرویس‌های ایرانی مشکوکم!

اما بالاخره همین بالا و پایین کردن‌ها به یادم آورد که ویرگول شبیه Medium است! سرویسی که در همان روزهای رونماییش در آن پروفایلی ساختم اما هرگز سراغش را نگرفتم! شاید به این خاطر که در آن روزها سادگی امروزش را نداشت (راستش درست یادم نیست که همین شکلی بوده یا نه) شاید هم به این خاطر که در آن روزها مثل امروز سادگی برایم اهمیت پیدا نکرده بود!

حالا که به مدیوم بازگشته‌ام، می‌بینم که ویرگول مثل اکثر سرویس‌های ایرانی فقط یک کپی کاری است، آن هم بدون هیچ کم و کاستی! پس چرا بجای ویرگول در مدیوم ننویسم؟!