نه فلسفی و نه ساده ، نه تنبل تو درس و نه خرخون ، نه خام و نه پخته ، نه تاریکی مطلق و نه نور زیاد ، نه خانواده و نه دوست ، نه فیلم و نه سریال ، ویرگول نقطه شروع من تو 5563 ومین روز تو زندگیمه.