به بهانه آتش سوزی جنگل های یک گربه !

از دست کسانی که گربه را آتش زدند


موجودات سبز رنگی که سهم زیادی از زندگی در این مرز و بوم 1.648 میلیون کیلومتر مربع ندارند.

هر چقدر کم توقع ولی خیلی ها چشم دیدن سرزندگی آنها را ندارند.


مناطق رویشی کشور
مناطق رویشی کشور


بله , از درخت ها و پوشش گیاهی ایران زمین حرف می زنیم.هرچند مساحت مناطق جنگلی کشور محدود و پراکنده هستند ولی هر هکتار از این پوشش جنگلی و مراتع نقش پررنگی در ادامه بقا و سکونت انسانی در این کشور دارد.

تصویر ناسا - مناطقی که آتش سوزی رخ داده و ماهواره تشخیص داده
تصویر ناسا - مناطقی که آتش سوزی رخ داده و ماهواره تشخیص داده


حفاظت از آب و خاکی که هر سانتی متر آن سال های سال طول می کشد ساخته شود.


یک روز جنگل های گلستان

یک روز جنگل های بلوط زاگرس

و حالا هم ارسباران


دیگر جایی نمانده که آتش نگرفته باشد
دیگر جایی نمانده که آتش نگرفته باشد


موردی که در سفر هایم با آن برخورد کردم , فراتر از یک سهل انگاری انسانی یا یک آتش سوزی طبیعی است.


هر چند بعضی وقت ها یک جنگل فدای کباب خوردن ایرانی ها میشود. اما :


  • عدم آموزش جامعه محلی
  • بیکاری و درامد پایین در مناطق کوهستانی و جنگلی به خصوص در حاشیه زاگرس
  • منفعت طلبی بخش صنایع و معادن ( مجوز هایی در ازای پول و رانت بدون در نظر گرفتن مسائل زییست محیطی و آینده نگری)
  • ویلا سازی در ارتفاع 3000 متری !!
  • جاده سازی به بهانه رساندن امکانات در عمق مناطق حفاظت شده
  • تمدید مجوز و پروانه معادن به صورت بلند مدت (مثلا معادن زغال سنگ روبازی در آمل هست که تا سال 1404 اجازه فعالیت دارند)
  • مفقود بود حلقه گزارش های مردمی و روند پیگیری توسط محیط زیست و قوه قضاییه
  • توسعه نامناسب امکانات اولیه (مثل گاز رسانی در مناطق کوهستانی و صعب العبور کشور)به هر حال این ها تنها مواردی بود که به نظر من رسید و چیزهایی بود که حین صحبت با جوامع محلی و کارشناس ها و حتی چند تا از معدن داران بود !


ارسباران و جنگل های حاشیه خزر و بلوط های زاگرس بیشتر از دلسوزی چند روزه مجازی ، به همت و یک عملکرد محکم و بلند مدت در برابر جنگل خواران و یک صدا شدن جامعه پراکنده محیط زیست نیاز دارد.


البته موقعی می توان انتظار دلسوزی برای طبیعت این کشور داشت که دیگر نه ته سیگاری در کف جنگل ببینیم و نه پلاستیک و شیشه نوشابه !


انتظاری که هنوز ....


خوشحال میشوم اگر تجربه یا پیشنهادی دارید ، همین پایین اعلام کنید ...