نتیکت - شخصیت مداری شبکه ای

گاهی در شبکه های مجازی، پیام رسانهای

تک وظیفه ای و چند وظیفه ای شاهد برخی گزارشات و

ناهنجاری هایی می شویم،
ضمن مطلع بودن برخی از آنها، مطالبی گردآوری نموده ام که مشتاق به اشتراک گذاشتن آنها میباشم‌.
________
قوانین اصلی Netiquette - خلاصه قوانین

1. انسان را به خاطر بسپار.
هرگز فراموش نکنید، شخصی که نامه شما را ارسال یا میخواند یا می نویسد ، در واقع یک انسان است با احساساتی که می تواند صدمه ببیند.
نتیجه قانون شماره 1: صدمه زدن به احساسات دیگران خوشایند نیست.
نتیجه 2: هیچ مورد تصویری را بدون اطلاع صاحب تصویر آن فرد منتشر نکنید.
نتیجه 3: وقتی عصبانی هستید، به مخاطبان خود اطلاع دهید.
___
قانون 2. به همان معیارهای رفتاری که در زندگی واقعی پیروی می کنید ،در فظای آنلاین نیز پایبند باشید.
نتیجه گیری 1. بدانید که در فضای مجازی چه کاره هستید. نتیجه گیری 2: از حق بیمه دامنه اینترنتی خود مطلع باشید. نتیجه 2: قبل از ارسال از جزئیات متن مطلع باشید .
____
قانون 3. به زمان و پهنای باند افراد دیگر احترام بگذارید. نتیجه گیری 1: خوب است که فکر کنید کاری که در حال حاضر انجام می دهید مهمترین کار در لحظه است، اما انتظار نداشته باشید که دیگران با شما موافق باشند.
نتیجه گیری 2: ارسال پیام به گروه بحث مناسب. نتیجه گیری 3: سعی کنید از سوالات بی ربط از

گروه های گفتگو ای بپرهیزید.
نتیجه 4: سؤالات متداول (سؤالات یک شکل) را بخوانید.

نتیجه 5: در صورت لزوم ، به جای ارسال به گروه ، از ایمیل شخصی استفاده کنید.
نتیجه گیری 6: درخواست های مشترک شدن ، لغو اشتراک یا سؤالات متداول را ارسال نکنید.

نتیجه گیری 7: با ارسال اطلاعات اولیه وقت خوانندگان حرفه ای را تلف نکنید.  
منبع : albion.com