مهندس کامپیوتر | طراح گرافیک | مدیر اجرایی اپلیکیشن آبان | علاقه مند به مباحث طراحی رابط کاربری و تجربه کاربری