چطوری پایان نامه بنویسیم ؟! (بخش ویراستاری)

با دقت پایان نامه خودتان را بررسی کنید. پایان نامه شما باید به فرمت زیر نوشته شده باشد.

 1. مقدمه کلی
 2. مروری بر ادبیات
 3. متدها و روش ها
 4. یک فصل یا چند فصل در مورد تحلیل ها و یافته ها
 5. بحث در مورد کار خودتون
 6. نتیجه گیری و خلاصه کار
 7. مراجع

بخش های دیگری که مطرح می شوند عبارتند از :

 1. تشکر و قدردانی
 2. اندیس ها
 3. پیوست ها
 4. اضهار نامه قانونی در صورتی که دانشگاه یا موسسه به آن نیاز داشته باشد

نکات کلیدی در آماده سازی پایان نامه

 1. پایان نامه فقط در یک طرف کاغذ باید چاپ شود
 2. از کاغذ سفیدی استفاده کنید که کیفیت مناسب دارد
 3. چک کردن فضاها صفحه از همه جهات مخصوصا قسمتی که به دلیل جلد شدن در گوشه صفحه قرار می گیرد
 4. رعایت فواصل در تمام صفحات پایان نامه. در نقل قول ها از یک تک فاصله استفاده کنید
 5. تیتر ها باید Bold باشند. فاصله تیتر ها از اولین خط از متن دو برابر است.
 6. جایگاه شماره صفحه در بالا راست یا پایین صفحه در وسط قرار دارد.
 7. فرمت صحیح مورد استفاده قرار بگیرد

ویراستاری

 1. پایان نامه خود را چندین بار بخوانید. اگر شخص دیگری این کار را انجام دهد بهتر است.
 2. املای کلمات خود را بررسی کنید
 3. دستور زبان، ساختار جمله و ... را بررسی کنید
 4. بررسی کنید که جملات شما مبهم نباشد
 5. از شخصی بخواهید که پایان نامه شما را بخواند و بازخورد آن را بررسی کنید

ویرایش محتویات

 1. از افراد متخصص بخواهید که محتوی کار شما را بررسی کنند
 2. آیا محتوی شما مرتبط است ؟!
 3. آیا پایان نامه شما منطقی است ؟!
 4. آیا کار شما منسجم است ؟!