چطوری پایان نامه بنویسیم؟! (اول این مقاله را بخوانید!)

سلام رفقا

خیلی از دوستان دوره کارشناسی ارشد و دکتری و یا کسانی که قرار است در مجموعه ای تحقیقی انجام دهند در مورد نحوه اصولی تحقیق اطلاعی ندارند. بنابراین خیلی ضروری هست قبل از انجام تحقیق این مقاله را بخونیم و اطلاعات کامل بدست آوریم که در ادامه کار گرفتار نشویم.

یکی از مشکلات بزرگ در انجام پایان نامه انتخاب موضوع نامناسبه که شاهدش خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج است که باز هم با مطالعه اولیه در مورد نحوه تحقیق تا حد زیادی می شه جلوی این مشکل رو گرفت.

مرجع سری نوشته ها کتابی به نام How to write thesis نوشته Azirah Hashim است(لینک دانلود). خیلی از بخش ها عیننا از کتاب ترجمه شده است و بخش هایی نیز خلاصه ای از کتاب آورده شده.

اگر می خواهید شروع کنید به خواندن بخش هایی از کتاب به ترتیب زیر پیش بروید و در ۱۰ گام کار خود را اصولی به پایان برسانید :

گام اول : شروع کار و انتخاب موضوع

فصل اول کتاب با عنوان Academic writing است. این فصل در دو بخش مطرح شده که بخش اول در مورد نگارش دانشگاهی و نوشته خوب صحبت می کنه و یک شمای کلی از پایان نامه می ده و بخش دوم دید کلی در مورد انتخاب موضوع در اختیار خواننده قرار می ده. این دو بخش را می تونید از دو نوشته زیر بخونید :

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-oozk4bvhx5kx

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-wofjdafqy4xa


گام دوم : نوشتن پروپوزال

بخش دوم کتاب با عنوان Is it worth researching?:The research proposal است. در این قسمت با نوشتن کامل و مفاهیم به کار رفته در پروپوزال آشنا می شوید.

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84-pr4vicrcvmyo


گام سوم : نوشتن چکیده

این بخش فصل سوم کتاب با عنوان What is it about?! The Abstract است. البته چکیده در انتهای کار نوشته می شود اما شما در این بخش می توانید با اصول چکیده نویسی آشنا بشید.

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87-svhtb9d6swaa


گام چهارم : نوشتن مقدمه

این بخش فصل چهارم کتاب با عنوان Capturing the readers : The introduction است. در این بخش با نکاتی که در فصل مقدمه نیاز است رعایت کنید آشنا می شوید. مقدمه باید بگونه ای باشد که اگر کسی آن را شروع به مطالعه کرد جذب کار شما شود بنابراین خوب نوشتن این بخش تاثیر بسزایی در ارائه نتیجه کار شما دارد.

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-nffabqj9pehi


گام پنجم : روش تحقیق

این بخش فصل پنجم کتاب با عنوان Who, What and How : The methods است. این بخش اعتبار نتایج شما را نشان می دهد.

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-j4zwxxodxkxz


گام ششم : نتایج

این بخش فصل ششم کتاب با عنوان What's new ? The Result است. در این بخش نتایج تحقیقات خودتون و آنچه که به عنوان نوآوری انجام داده اید مطرح می شود.

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-xdovkfdqmc74


گام هفتم : بحث و اظهار نظر

این بخش فصل هفتم کتاب با عنوان Why is it important ?! The Discussion است. این بخش معمولا با فصل نتایج در یک بخش نوشته می شود. اهمیت این فصل این است که در مورد نتایج کارتون بحث کنید و دلیل کارتون توضیح بدید. (از مشکلات ویرگول است که نمی شود اضهار را درست کرد و اظهار نوشت !)

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%88-%D8%A7%D8%B6%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-p6xgley2lp1j


گام هشتم : نتیجه گیری و عنوان

این بخش فصل هشتم کتاب با عنوان The Key points : The Conclusion است. نتیجه ای که از یافته های خودتون بدست می آورید در این فصل نوشته می شود. همچنین در انتهای این فصل در مورد نوشتن عنوان صحبت شده است.

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-sf8t6doeulnb


https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-dcxfzkymxdpr


گام نهم : نقل قول و ارجاعات

این بخش فصل نهم کتاب با عنوان Giving Credit : Citations است. روش های مختلف آوردن نقل قول دیگران و ارجاع به بخش های دیگر در این فصل مطرح شده است.

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-trej6qmzrvtb


گام دهم : ویراستاری

این بخش فصل دهم کتاب با عنوان The final touches : Editing است. این فصل یک سری اصول در هنگام ویراستاری را مطرح می کند.

https://virgool.io/@saeedtajik/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-ytah0ahlme3v


در پایان ممنون از همه کسانی که در نوشتن این بخش ها همراهی کرده اند. همچنین اگر کسی می تواند در جهت بهبود نوشته ها کمک کند و یا ایرادی وجود دارد در کامنت های همین مقاله اشاره کند که درستش کنم.