سلام. من یک حل کننده مشکلات بصری و مدیر برند هستم. پیدا کردن راه حلهای بصری برای ایده های ذهنی یا مشکلاتی که باهاشون درگیر میشم و ساخت هویت برای برندها برام خیلی لذت بخشه و اینجا درباره اونها مینویسم.