موسیقی یک ماشین زمان یا یک معجزه گر!

موسیقی یک ماشین زمان یا یک معجزه گر!:
موسیقی یک ماشین زمان یا یک معجزه گر!:

موسیقی چطور جادو می کند؟
موسیقی چیزی جز فرکانس های تکراری در یک زمان معین نیست پس چطور انسان یا حتی سایر موجودات زنده می توانند با شنیدن موسیقی شاهد جاری شدن سیل احساسات و ارتباطات، سفر در عالم خیال و حتی درمان بعضی ناخوشی ها باشند. در یک زمان واحد اگر یک موسیقی را برای افراد متفاوت پخش کنیم و بعد احساسات آنها را پس شنیدن به موسیقی جویا شویم با نتایج خیره کننده روبرو می شویم،
برخی احساس شادی، بعضی ها اندوهگین و حتی برخی تصاویری در خیال خود می بینند که مربوط به گذشته یا آینده است. شنیدن موسیقی بر سیستم عصبی و مغری ما تاثیر می گذارد و به عبارتی هر نتی که می شنویم نورون های عصبی ما رو تحت تاثیر خودش قرار میده و همانطور که همه ما میدانیم تمام حالات ما برگرفته از سیستم عصبی ماست و بسیاری از امراضی که انسان به خود دیده دستخوش تحرکات سیستم عصبی ماست، ولی این جادوی بی مانند هرچه که روح ما نیازمند آن باشیم بی درنگ به ما می بشد امید، آرزو، بخشش، نوازش، آرامش و هرچیز دیگری که حتی فکرش هم به ذهن ما نمی رسد. بی اغراق نیست اگر بگوییم موسیقی اصلی ترین خوراک روح هر موجودی است و با درک هرچه بیشتر ویژگی های بینظیری که موسیقی در اختیار مخاطبش می گذارد ما را از تمام محدودیت های پیش رو نجات میدهد. ما باید شکرگزار باشیم که در عصری زندگی میکنیم که می توانیم مخاطب چنین نعمت وسیع و نامحدودی باشیم که روح و حتی جسم ما را حیات می بخشد.

بخشی از متن قطعه ماشین زمان از فروردین:
موسیقی یک ماشین زمان ساده و جذابه میتونه بدون هیچ هزینه ای ما رو هرجای زمین که بخوایم مارو ببره، میتونه بدون اینکه پیر بشم من رو صد سال بعد همینجا دوباره ظاهر کنه وقتی میشنویمش میتونه صدها حس رو به من منتقل کنه مهم نیست چه سبکی باشه مدرن باشه، قدیمی باشه یا چه کیفیتی داشته باشه، مهم نیست حتی زبان خواننده رو بفهمم یا نه، مهم نیست مردم در مورد چیزی که گوش میکنم چی فکر می کنم چیزی که مهمه موسیقیه وقتی ماشین زمان کوچیکمون رو روشن میکنیم دیگه هیچکس به ما نمیرسه چون قراره برای یه مدت زمان و مکان حال حاضر رو ترک کنیم یا میتونه همون زمان رو برای همیشه ثبت کنه و شاید جادوی موسیقی یعنی همین.