آمریکا باید از جام جهانی اخراج شود!

توهین صفحه رسمی تیم ملی فوتبال آمریکا به ایران

صفحه رسمی تیم ملی فوتبال آمریکا در توئیتر، الله را از پرچم ایران حذف کرده است .

دکتر مهدی خانعلی زاده در توییتی نوشت:

بر اساس بند 13 اساسنامه فیفا تیم ملی آمریکا باید از جام جهانی کنار برود!

تیم ملی آمریکا جام جهانی
تیم ملی آمریکا جام جهانی