با سفر فرند در بوستان مینیاتوری

شده گاهی دلت بخواهد در چشم برهم زدنی از نقطه ای به نقطه دیگر سفر کنی؟

با من همراه شو، من می خواهم تو را به یک بوستان جادویی ببرم. برای ورود به این بوستان نیاز داری که از روی یک پل عبور کنی. سمت راست پل تعدادی کافی شاپ است و در سمت چپ بوستانی سر سبز قرار دارد. کالسکه ای که یاد آور ایام گذشته است نیز در انتهای این راه دیده می شود.

وقتی تمام ایران در یک بوستان جای می گیرد!

و حالا من کنار مقبره عطار نیشابوری ام؛در نیشابور، شهر ادب و فرهنگ، اما یک قدم بیشتر که بر می دارم خودم را در کندوان می بینم!خانه های کندویی شکل با پنجره هایی کوچک ودرهای چوبی و سقف هایی که شبیه کله قندند؛ روستایی سنگی و صخره ای در دل کوهستان و نزدیکی تبریز. جادوی بوستان مینیاتوری غیز از این می تواند باشد! در ثانیه ای از شرق به غرب خواهی رسید.

وقتی فاصله معنایی ندارد!

به مسیرم ادامه می دهم و چند ثانیه بعد پرت می شوم وسط بزرگترین و باشکوه ترین اثر تاریخی ایران؛ تخت جمشید! یعنی شیراز این قدر می تواند به من نزدیک باشد؟ به فاصله کمتر از یک ثانیه به کرمان می رسم، باغ شازده کرمان و این همه تناقض میان درختان سربه فلک کشیده این باغ و کویر! کمی باورش سخت است در دل کویر چنین بهشتی وجود داشته باشد.

در مسیر گشت و گذارم به برج یا میل کوچکی می رسم که نامش تراس تماشا است و می شود در آن دمنوش های گیاهی را تجربه کرد. به گمانم این شربت خانه بهترین چشم انداز به باغ  را دارد. با چند قدم فاصله دریاچه ای کوچک پر از ماهی های قرمز و اردک هایی که با طنازی مشغول رقصیدن روی آب هستند قرار دارد. این جا بوستان مینیاتوری مشهد است؛ می توانی در چشم برهم زدنی خودت را در کنار ارگ بم ببینی یا سلامی به استاد سخن ادب فارسی یعنی فردوسی بزرگ داشته باشی. این تجربه جالب در مشهد را از دست نده.