آموزش تشخیص بو به هوش مصنوعی!

محققان تیم

Google Brain

مقاله ای نوشته و منتشر کرده اند و در آن چگونگی آموزش تشخیص بوها به هوش مصنوعی را شرح داده اند.

پژوهشگران گوگل یک بانک اطلاعاتی از تقریباً 5 هزار مولکول شناخته شده توسط عطرسازان را ایجاد کرده و آنها را با توضیحاتی مثل «کره ای»، «استوایی» و «علفی» برچسب گذاری کرده اند. محققان از دو سوم داده ها برای آموزش هوش مصنوعی خود برای برقراری رابطه بین مولکول ها با توصیف گر آنها استفاده کردند.

دانشمندان در ادامه از داده هایی که به هوش مصنوعی آموزش داده نشده بودند برای آزمایش کردن آن در تشخیص بوها استفاده کردند. الگوریتم های هوش مصنوعی با موفقیت توانستند بوهای مولکول ها را با توجه به ساختار آنها پیش بینی کنند.

با وجود دستاورد فوق، برخی محدودیت ها علم بویایی را بسیار چالش زا کرده اند. مثلاً دو فرد ممکن است از یک بوی یکسان توصیف متفاوتی ارائه دهند؛ به عنوان مثال بوهای «چوبی» یا «زمینی» اینگونه هستند.

برخی مولکول ها اتم ها و پیوند شیمیایی یکسانی دارند ولی آینه یکدیگر بوده و بوهایی کاملاً متفاوت دارند.