بعد از نزدیک به یک دهه احتمال میدم از کدنویس به برنامه نویس تبدیل شده باشم!