یه عاشق نوشتن که دوست داره از نوشتن پول هم در بیاره. مدیر چند تا وب سایت که معروف ترینشون تکنوسان میشه. تا حدودی آشنا به سئو و مارکتینگ