پرستاری از بیمار در منزل

به نوشته مرکز سلامت خانواده : خدمات پرستاری از بیمار در منزل هم خیال اعضای خانواده بیمار را راحت میکند و هم در پیش رفتن روند درمان بیماری سالمند و بیمار با سرعت بالا تاثیر قابل توجهی دارد. برخی افراد تصور میکنند که هزینه دستمزد پرستار بیمار در منزل بسیار بالاست و باید هزینه زیادی را صرف کنند اما با پرداخت کمترین هزینه ، مرکز بالینی و مراقبتی سلامت خانواده از بیماران در محیط آرام بخش خانه مراقبت میکند.

پرستاری از بیمار در منزل ، یک خدمت ویژه با کیفیت بالاست که تحت نظر پزشک در منزل انجام می شود. خدمات پرستاری از بیمار در منزل جایگزینی مناسب برای درمان در بیمارستان است. بسیاری از خدماتی که در بیمارستان انجام می شود در منزل نیز قابل انجام است.