باورهای ما و نقش آن در موفقیت

در مورد باور هر چقدر هم صحبت کنیم کم است، واقعا وقتی زندگی افراد موفق را مطالعه می کنیم متوجه می شویم که چقدر این باور مهم است و در موفقیت اون فرد نقش داشته است.

اون فرد با اینکه خیلی ها بهش گفتن تو نمی توانی، اینکار مناسب تو نیست، توی این شرایط مگه دیوانه شدی، یا چرا می خواهی شغلتو عوض کنی، دوستان عزیز باور و نگرش نقش بسیار بزرگی در موفقیت ما دارند.

تا باور نداشته باشی نمی توانی به خودت کمک کنی، نمی توانی تغییر کنی، نمی توانی زندگیتو بهتر کنی

قبول دارم بله سخته ولی سخت است که خیلی ها تغییرش نمی دهند، به خاطر همین است که تعداد افراد موفق و متفاوت زیاد نیست، اما در عوض تا دلت بخواهد آدم هایی هستش که همیشه غر می زنند و مدام باور این را دارند که نمی توانند، شغل خوبی ندارند، درآمد خوبی ندارند، بیشتر از این رشدی نخواهند کرد و ...

اما وقتی شما به شدن باور داشته باشید و قدرت اراده را در خودتان تقویت کنید کم کم می توانید موثرتر باشید و تغییر کنید.

جهت مطالعه بیشتر در خصوص باورها می توانید مقاله زیر را هم مطالعه بفرمایید:

باورهای فروشندگان حرفه ای چیست؟