مهارت سخنوری کلید موفقیت شماست

همه ما به نوعی فروشنده ایم. هر کسی چیزی برای فروش دارد. یکی کالایی برای فروش دارد و دیگری بازاریاب است و کالای دیگری را می فروشد و آن دیگری خدماتی برای فروش دارد.

شما هم قطعا چیزی برای فروش دارید.

هنر فروش، به فن بیان و مهارت سخنرانی شما وابسته است. اگر نتوانید خوب سخن بگویید، مذاکره کننده خوبی نخواهید بود و کالای تان روی دست تان می ماند.

در اینجا، برخی از روشهای کلیدی برای ارائه یک سخنرانی مطلوب و بدور از ترس و استرس را با شما خوبان در میان می گذارم.

1. زمانی که روی صحنه یا پشت تریبون می روید، بیشتر از گرفتن، به فکر بخشیدن باشید.

از سخنران موفق انتظار نمی رود که به سادگی پشت میکروفون قرار گیرد و بدون مقدمه، تبلیغ کالا یا کتاب خود را آغاز کند؛ بسیاری از افراد موفق در این زمینه، روی این نکته تاکید دارند. مخاطبان شما برای شنیدن، دریافتن و آموختن نکات تازه پای تریبون نشسته اند. آنها می خواهند سخنان جذاب شما را بشنوند و فعالیتهای تبلیغی یا خرید، صرفا یک موضوع جنبی است.

سخنران موفق بیشتر از آن که به فکر گرفتن چیزی از مخاطبان خود باشد، ارزش و آگاهی تازه ای به آنها می بخشد. این راز یک سخنرانی موفق است.

2. بر تنفس خود تمرکز کنید.

اغلب ما در زمان مواجهه با موقعیتهای ترس آور، دچار اختلال در تنفس می شویم. در این شرایط نفس کشیدن تند و نامنظم می شود و نمی توانیم به درستی حرف بزنیم. به همین دلیل، تسلط بر نحوه تنفس در سخن گفتن پیش روی جمع اهمیت زیادی دارد.

سعی کنید دقایقی پیش از آغاز سخن گفتن، روی تنفس خود تمرکز کنید. با ریتم منظم و عمیق نفس بکشید و تا حد امکان همین وضعیت را در زمان سخنرانی حفظ کنید. این کار، مانع گرفتگی صدا در زمان حضور مقابل جمع می شود و آرامش بیشتری را تجربه خواهید کرد.

3. تصاویر و نمودارها اهمیت زیادی ندارند.

اغلب سخنرانان موفق جهان به ما توصیه می کنند که بیش از حد روی آماده کردن تصاویر، نمودارها و فایل های پاورپوینت زمان صرف نکنیم؛ چرا که سخنرانی موفق به هیچ عنوان وابسته به این ابزارها نیست. در حقیقت، یک سخنرانی جذاب بیش از هر چیز در اثر ایجاد حس همدلی و برانگیختن مخاطبان ایجاد می شود و به توانایی های کلامی و آمادگی ذهنی شما وابسته است. البته می توانید از تصاویر و نمودارها به عنوان یک وسیله کمکی استفاده کنید؛ اما اگر آماده و آرام نباشید، این روش به شما کمکی نخواهد کرد.

https://telegram.me/savadkoohialiasghar
https://www.instagram.com/savadkoohi.aliasghar/