میدونی فرق "دوست داشتن" و "عاشق شدن" چیه؟

میدونی فرق
میدونی فرق "دوست داشتن" و "عاشق شدن" چیه؟


وقتی یه آدم مهربون
مدام بهت خوبی میکنه و
همه جوره هواتو داره؛
بهش علاقمند میشی
اما این علاقه طوری نیست که
اگه یروز نبینیش
دلتنگی پدرتو دربیاره!
فقط بخاطر خوب بودناش
بهش علاقه داری...

اما عاشق شدن دقیقاً
برعکسِ دوست داشتنه
حتی اگه طرف بدترین اخلاق رو داشته باشه
حتی اگه خُردت کنه و غرورتو بشکنه...
بازم نمیتونی دوسش نداشته باشیُ
اگه حتی یک روز نبینیش
یا حتی یک ساعت ازش بی خبر باشی
بی قراری میکنی
مدام دلتنگی میاد سراغت و دیوونت میکنه
به این میگن #عشق


منبع: 💡 گفتنی ها 💡