دافعه های تورلیدر شدن


در چند روز گذشته همانطور که دنبال جمع اوری مدارکم برای گرفتن کارت تورلیدری بودم یاد سختی های این مدت افتادم و تصمیم گرفتم برای شما عزیزان روشنگری کنم که چرا نباید تورلیدر شد.

اولین مانع داشتن مدرک کارشناسی بود که من هنگام ثبت نام دوره ها هنوز دانشجو بودم که البته خوشبختانه فهمیدم چون مساله اصلی دریافت پوله میتونم ثبت نام کنم و مدرکم روبعدا بفرستم.

در مرحله ی بعدی خود را به موسسه‌ای بظاهر معتبر رساندم و بادیدن تخفیف شهریه جان بر کف شدم و سریع ثبت نام کردم غافل ازاینکه این موسسه ی نابکار تا جون ما رو به لب نرسونه از مدرک و کارت خبری نیست.

خلاصه سرتون رودرد نیارم بعد از یک سال و نیم دویدن تازه تونستم نمره ی قبولی مصاحبه زبان رو بگیرم و البته هنوز هم لنگ نمره ی دوتا از دروس داخلی بی اهمیت هستم.

در آینده ی نه چندان نزدیک که تونستم این مرحله رو پشت سر بگذارم حتما ادامه ی ماجرا رو تعریف می کنم.