ضرورت نقطه ویرگول و نقش آن در بقای فردیهمانطور که همه‌ی ما بخوبی می‌دانیم کاربرد نقطه ویرگول یا همان سمیکالن مربوط به زمانی است که یک جمله‌ی کامل نوشته می‌شود و قرار است در پایان آن نقطه‌ای گذاشته شود اما دست برقضا و یا بهر علت دیگری نویسنده تصمیم می‌گیرد جمله را ادامه دهد و اینجاست که نقطه ویرگول وارد عمل می‌شود.

حالا اینکه نقطه ویرگول چه ربطی به بقای زندگی فرد یا راحت‌تر بگم زندگی من داره به این برمی‌گرده که این علامت نماد مبارزه با خودکشی هم هست یعنی اینکه همونطور که نویسنده سعی میکنه علیرغم امکان پایان جمله اون رو ادامه بده ماهم می‌تونیم علیرغم رسیدن به بن‌بست، بجای پایان دادن کار و خودکشی به زندگی ادامه بدیم.

این دیدگاه برای من بسیار جالب بود و نقطه ویرگول همیشه منو به سمتی میبره که بخوام ادامه بدم برای همین هم اکثر اوقات یه نقطه ویرگول کوچیک رو ساعد دستم دیده میشه.

شما چطور؟ علامتی یا شی خاصی هست که دیدنش بهتون امیدواری بده؟