آژانس دیجیتال مارکتینگ سمانه به نواز

من سمانه به نواز هستم
استراتژیست کسب و کار و سایت های تجاری موفق

بیش از ۱۱ سال است که در زمینه بازاریابی، فروش، تبلیغات و برندسازی فعالیت می کنم.
در این مدت، خودم را مقید کردم که روزی یک ساعت مطالعه کنم.
در طول هفته فیلم های آموزشی مختلفی را می بینم.
هر ماه در کلاس ها و دوره های آموزشی تخصصی شرکت می کنم.
و در تمام ساعات و لحظه های کاری، تلاش می کنم تا با افزایش دانش خودم و همکارانم در آژانس دیجیتال مارکتینگ سمانه به نواز، با بکارگیری دانش روز، بهترین نتایج را برای سازمان ها و کسب و کار و شرکت ها در پروژه های مختلف به وجود بیاوریم.

آنچه که باعث تمایز کارم شده است، بکارگیری تفکر استراتژیک در زمان رکود و بحران اقتصادی، دلسوزی و تعهد و کار حرفه ای است.

این روزها، گاهی می شنوم که برخی شرکت ها برنامه های بازاریابی، فروش و به خصوص دیجیتال مارکتینگ خود را به آینده موکول می کنند!
باید گفت این بدترین تصمیم است!

هزینه های افزایش قیمت همه فعالیت ها را در آینده باید بپردازید و البته از همه رقبای خود که امروز شروع کرده اند، عقب تر خواهید ماند.

در زمانی که رقبای شما در خواب هستند
و حتی شما نیز در تعطیلات به سر می برید
سایت و رسانه های اجتماعی شما می توانند طراحی، اجرا و آماده سازی شده و در حال مشتری یابی باشند.