افزایش فروش در ۳۰ روز!

افزایش فروش
اگر با مشتری سروکار دارید، پس حتما می توانید فروش تان را افزایش دهید.
میزان فروش خود را در 30 روز افزایش دهید!
با ایجاد تغییرات در نحوه صحبت با مشتریان، برقراری تماس های تلفنی، نوشتن نامه ها و مطالب تبلیغاتی و استفاده از اینترنت، فروش خود را افزایش دهید.

حتی اگر در شرایط مالی سختی به سر می برید و بودجه محدودی برای بازاریابی و تبلیغات دارید، بازهم می توانید فروش خود را افزایش دهید.
در حقیقت روزانه هزاران شرکت درآمد قابل توجهی را از دست می دهند، زیرا امکاناتی که در اختیارشان هست به خوبی استفاده نمی کنند
با اجرای برنامه های افزایش فروش، از بسیاری از رقیبان خود جلوتر خواهید بود.
در آژانس توسعه کسب و کار باران به شما کمک می کنیم :

چرخه عملیات فروش شرکت تان را طراحی نموده و بر ان نظارت داشته باشید.

روش ها و جداول پیش ش بینی فروش را بر اساس برنامه های بازاریابی تنظیم نمایید.

دلایل کاهش تعداد مشتریان و افت فروش تان را بیابید.

دلایل نارکارآمدی پرسنل فروش تان را بیابید.

عوامل وفادار نبودن مشتریان شرکت و گرایش آن ها ره رقبای تان را شناسایی نمایید.

دلایل شکست روش های اجرایی در جذب مشتریان جدید را شناسایی نمایید.

منابع انسانی شرکت تان را برای افزایش فروش آموزش داده و تجهیز نمایید.

برنامه های افزایش فروش سریع را، تدوین و ایده پردازی نمایید.

از مدل spin در مهندسی فروش خود استفاده نمایید.

سیستم فروش خود را بهینه سازی نمایید.