تظاهر به امر وکالت

همانطور که در پست های قبلی گفتیم در تظاهر به شغل وکالت صرف معرفی شخص به عنوان وکیل کفایت نخواهد کرد و لی در مقایسه با جرم کلاهبرداری که شخص خودشو وکیل معرفی میکنه و ازشخض متضرر یا مالباخته ، حق الوکاله ای دریافت می کند می تونه مصداقی از جرم کلاهبرداری باشه ؟

مداخله و تظاهر در امر وكالت لازمه اش اين است كه كسي كه وكيل نيست خودش را وكيل معرفي بكند و زمانی مشمول ماده (55 ق. ) وكالت مي شود كه در امر وكالت مداخله و تظاهر كند یعنی اقداماتی که یک وکیل دادگستری مجار به انجام است انجام دهد بنابراین صرف اينكه بگويد من وكيل دادگستري هستم و طرف مقابل هم بر فرض بر مبناي شرايطي كه توضيح داده شد متقاعد بشود با ماده (55 ق. ) وكالت ارتباطي پيدا نمي كند.

در مورد جعل عنوان وکالت ، شخص زمانی به عنوان کلاهبردار مجرم شناخته می شود که در مورد آن مقررات خاصی پیش بینی نشده باشد در صورتی که قانون گذار به صورت خاص در ماده55 تظاهر به امر وکالت را جرم انگاری کرده است

بنابراین اگر تظاهر به وکالت مشمول شرایط ماده 55 وکالت شود از شمول جرم کلاهبرداری خارج است .و زمانی جرم کلاهبرداری محقق شده است که مطابق ماده 1قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ارتشأ و كلاهبرداري شخص خودش را صرفا وكيل دادگستري معرفی کند

تفاوت دیگر در مقدار مجازاتی است که قانون گذار تعیین کرده است در ماده (55 ق. ) وكالت مجازات 6 ماه تا سه سال تعیین شده است در حالی که در ماده (1) قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشأ و كلاهبرداري دو نوع مجازات تعيين كرده است در قسمت اول بدون كيفيات مشدد از يكسال تا هفت سال و جزاي نقدي معادل مال مورد كلاهبرداري و رد اصل مال و در حالت دوم كه كيفيات مشدد وجود دارد دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي است