پرسيدن سؤالات تلخ ممنوع!

پرسيدن سؤالات تلخ ممنوع!
حالا که نزدیک سال جدید و عید نوروزه خوبه که به یه نکته ی خیلی مهم که ب...