عشق هرگز نمی‌میرد...

عشق سرخ است!

سرخِ سرخ به رنگ خون

با همان صلابت که از عقیق زخم سینه به بیرون می‌تراود و شقایق و لاله بر گستره‌ی زمین می‌پروراند.

عشق آبی نیست!

اگر اندوهی دارد، میرا و فانیست.

و شادیهایش اما جاودانیست.

هرگز نمی‌میرد

جان می‌بخشد

و گاهی نیز جان می‌ستاند

ولی همیشه زنده است...♥️