گذشته‌ درگذشته...

تو مدام از کارهایی که در گذشته انجام ندادی یا آنها را بد انجام داده‌ای گلایه می‌کنی.

طوری که انگار اینکار فایده‌ای دارد.

چرا خودت را نمی‌بخشی و به خودت یادآوری نمی‌کنی که همیشه بیشترین تلاشت را کرده‌ای.

انسان‌ها این حق را دارند که به تدریج کامل شوند.

لازم است گذر عمر،چیزی جز موی سپید برای ما به ارمغان بیاورد.