شماره ناشناس

هیچوقت فکر نمیکردم یه شماره ناشناس انقدر قدرت داشته باشه!

انقدر که تمام حال بدم رو خوب کنه....

که شاید ....

کاش میشد آدم یه جا راحت باشه برای حرف زدن...کاش...

ویرگول عزیز آخه چرا من باید ۳۰۰ کاراکتر وارد کنم تا حرفامو ثبت کنی :(