قرعه کشی

پنج ماهی هست که تو قرعه کشی مرکز(محل کارم) اسم نوشتم..

چند وقت پیش به داداشم گفتم کاش اسمم دربیاد خیلی این ماه بهش نیاز داریم

بهم گفت نه هرچی خدا بخواد...شاید دو ماه دیگه بیشتر ازینا نیاز داشتیم و خدا خواست اون موقع دربیاد...

همیشه دلم میخواد مثل اون توکل کنم و ایمان داشته باشم...

امروز اسمم تو قرعه کشی دراومد...

چقدر خدایا حواست به همه چیز هست....