هدیه ی روز دخترم باش!

امروز روز دختره...

خدایا من هیچی نمیخوام فقط

کاش یه نفر میاوردش

میگف بیا...بیا اینم همونی که انقدر دلتنگشی....

برا خودت....ببینم حالا گریه هات تموم میشه؟!...

اما...

منم و خیال باطل و تنهاییم.....

خدایا...کمک :(