سام راکی ، برنامه نویس ،، آزادی خواه ، شاد ، دوستار جنبش متن باز ،عاشق لینوکس و سریال و دورخه و در آخر هم یک گیک :))