مالیات حقوق بر درآمد چیست؟

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می‌گردد. زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمد و سود را دولت فراهم ساخته است.

در واقع با اجرای صحیح و عادلانه قوانین مالیاتی دولت مردم را به یک پس انداز اجباری سوق می‎‌دهد. امروزه در کلی ترین تعریف، مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را بنمایند.

یکی از نقش‌های اصلی مالیات بر درآمد تامین هزینه‌های دولت است، مالیات حقوق از عناصر مهم تشکیل دهنده مالیات بر درآمد است و از نظر حجم فعالیت اهمیت به سزایی دارد از آنجا که این درآمد از حقوق کارکنان کسر می‌گردد، منبع درآمد تقریبا مطمینی است، این امر منجر به توزیع عادلانه درآمد که از بارزترین اهداف تئوری‌های مالیاتی است می‌شود.

مالیات بر درآمد حقوق از نظر حجم، ثبات، کارایی و سهولتی که در وصول دارد و همین طور ظرافتی که در منشا و تعلق واقعی آن مورد نظر است. وظیفه مهم اجرای صحیح قوانین مالیاتی کشور و وصول مالیات‌های مقرر به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.

مالیات در ایران کلا به دو دسته‌ی مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیر مستقیم تقسیم می‌شود.

مالیات مستقیم مالیاتی است که به صورت مستقیم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌شود و پرداخت کننده‌ی آن مشخص است.

مالیات مستقیم شامل دو بخش می‌شود:

1- مالیات بر دارایی 2- مالیات بر درآمد

مالیات غیر مستقیم مالیاتی است که پرداخت کننده‌ی آن مشخص نیست و به طور غیر مستقیم از مصرف کننده‌ی کالا و خدمات دریافت می‌شود، مانند مالیات بر ارزش افزوده.

مالیات حقوق مربوط به دسته‌ی مالیات های مستقیم و بخش مالیات بر درآمد می‌باشد، مالیات حقوق نوعی مالیات تکلیفی است بدین معنا که شناسایی مبلغ و پرداخت مالیات حقوق پرسنل به عهده پرداخت کننده حقوق (کارفرما) است و پرسنل در قبال این امور وظیفه‌ای ندارند.


برگرفته از بلاگ نرم‌افزار حسابداری لاندا

www.landa-sme.ir