معرفی کتاب


معرفی کتاب طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه ها و مراکز تجاری

کتابی که قصد معرفی آن را داریم پیش از این با عنوان " طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه ها و مراکز تجاری" در سال 1398 منتشر شده است.

کتاب مورد نظر در 280 صفحه به چاپ رسیده است .

فهرست های موجود در کتاب به این ترتیب قرار دارد :

فصل اول : تاریخچه

فصل دوم : مبانی طراحی مراکز خرید

فصل سوم : رفتار شناسی و زیبایی شناسی

فصل چهارم : استاندارها و ضوایط مجتمع تجاری

فصل پنجم : آینده

فصل ششم : نمونه

https://satavand.com/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c/

انتشارات : دیباگران تهران

نویسندگان : جناب آقای دکتر فریبرز علی اصغری و  سرکار خانم دکتر  فریناز علی اصغری

برای دریافت کتاب به وب سایت : www.satavanddetail.com مراجعه فرمایید.