کتاب حس وحدت


کتاب حس وحدت


کتابی که قصد معرفی آن را داریم پیش از این با عنوان " سنت عرفانی در معماری ایرانی" در سال 1380 منتشر شده است.

این کتاب نوشته نادر اردلان و لاله بختیاری، با پیشگفتاری از سید حسین نصر، از نشر خاک به چاپ رسیده است.

یکی از کتب موثر در تفهیم معماری و هندسه و اصول معماری اسلامی ، این کتاب نوشته نادر اردلان میباشد . که نتنها او بلکه بسیاری از هم کیشان وی از دیدگاه سید حسین نصر پیروی کرده اند .

پیشگفتاری از سید حسین نصر ، پیشرو و صاحب نظر در معماری اسلامی شروع میگردد . و از نکات مهم و اساسی در بحث معماری و نظریه پردازی کثرت در عین وحدت و وحدت در عین کثرت را نتیجه خواهد گرفت .

همچنین بخوانید : مصالح هوشمند

این کتاب شامل سه بخش است. به ترتیب:
- مورفولوژی مفاهیم
- مفهوم صور سنتی
- درجات تحقق