رابطه زناشویی از ارکان مهم زندگی مشترک است. به همین جهت به ارائه و گردآوری محتوا با هدف آگاهی بخشی و ارتقاء سطح دانش و مهارت زناشويی همسران برای تجربه زندگی زناشويی پايدار، رضايت بخش و شاد اقدام کردم.