این افراد روزان سمنانیان را دنبال می‌کنند:

یک توسعه دهنده فناوری. بنیان‌گذار لیلاک. هم‌بنیان‌گذار سابق پیگیر، آی‌تاید، یو‌کانکت، ژاو. مدیر سابق فناوری اطلاعات کارگزاری بورسیران. منصرف از مهندسی برق امیرکبیر.
من یک معلم هستم.کسی که پیمان بسته اندک دانسته هایش را فریاد کند و سهمی در شکفته شدن شکوفه های زندگی همنوعانش داشته باشد.
دانشجوی روان شناسی هستم .علاقه مند به روابط انسانی و فیلم و عکاسی . اینجا از این سه موضوع خواهم نوشت .
دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم🌈
Professional Water Drinker , Eager to learn new things , I'm an ordinary citizen as I said in the Mafia game (:
ما تعدادی روانکاو کنجکاو هستیم که از قضا یکم صبر و حوصله برای یادگیری برامون باقی مونده پس خودمون شروع کردیم به درست کردن یه سایت و تیم تولید محتوا و ترجمه که بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وبلاگنویس http://behabady.ir