این افراد روزان سمنانیان را دنبال می‌کنند:

من یک معلم هستم.کسی که پیمان بسته اندک دانسته هایش را فریاد کند و سهمی در شکفته شدن شکوفه های زندگی همنوعانش داشته باشد.
دانشجوی روان شناسی هستم .علاقه مند به روابط انسانی و فیلم و عکاسی . اینجا از این سه موضوع خواهم نوشت .
دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم🌈
Professional Water Drinker , Eager to learn new things , I'm an ordinary citizen as I said in the Mafia game (:
ما تعدادی روانکاو کنجکاو هستیم که از قضا یکم صبر و حوصله برای یادگیری برامون باقی مونده پس خودمون شروع کردیم به درست کردن یه سایت و تیم تولید محتوا و ترجمه که بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وبلاگنویس http://behabady.ir