تایپ فیس و طراحی فونت و لوگو

تایپ چیست؟

تایپ عبارت است از حروف از هم جدا شده و قابل جابه جایی.

تایپ فیس چیست؟

تایپ عبارت است از یک تایپ و یا انواع آن در یک اندازه ی معین و یا بیشتر که باسبکی معین و یک پارچه طراحی شده، و هر کدام با سری خاصی از مشخصات منطبق و سازگار باشد.

مجموعه کارکترها و قلم های هم خانواده:

مجموعه کارکترهای الفبا در زبان فارسی با تمام اجزایش ممکن است شامل 250 کارکتر باشد، از جمله حروف اول، وسط، آخر و تنها، اعداد، نقطه ها، علائم تفکیک کننده و نشانه های ریاضی.

این مجموعه کارکترها از روی کیفیات خاص طراحی خود که قلم نامیده می شود از دیگر مجموعه ها قابل تشخیص است.

گروهی از قلم ها که به یک شکل طراحی شده اند، اما از لحاظ کلفتی با هم متفاوت هستند، قلم های هم خانواده نامیده می شوند.