من واسه اینکار زاده شدم من بی تاب بی تابم!

بعد از گذشت حدود یک ماه از منتشر شدن نوشته ام به نام درس یا علافی یا کار؟! خودم رو پیدا کردم اونی که هستم نه اونی که میشم !

من مثل مردم عادی نیستم این وکائنات و اتفاق هایی که برام می افته میگه! به قول بامداد ( رپر ) :

روز خوب من سنگ زد به شیشه من خواب بودم
زنگ درو زد به گوشم صدای ساز اومد

روز خوب من - بامداد و فرشاد

هردفعه روزه خوب من اومد سراغم گند زدم توش و فرصتم رو سوزوندم اما ایندفعه به قول سامان ویلسون :

 میخوام دو خطه موازی بهم برسه
یکاری میکنم دودوتا بشه سه
یسریا میگن نکن نمیشه و همین بوده همیشه اینا هم استرسه 
 یه جایی میرم که نبوده جا پا
کاری میکنم که نشده تاحالا
تا تو این شهر جشن به پا کنم
سیــل اشک به راه کنم 

بیتاب - ویلسون و هیدن

و به قول داریوش راوی :

فلش بک به عقب
بشم دست به قلم برم سمت هدف حتی اگه کل عمرم رفت به درک
میخوام دست ببرم توی طبیعت خدا واسه تغییرات اگه نباشه واسه تفریح و نفع شخصی

دریای سرخ - داریوش راوی و نیما نیموش

خلاصه امروز اسمم رو یادت باشه تو آینده زیاد میشنویش :)

کاملا بی ربط به موضوع
کاملا بی ربط به موضوع

S.J is here