دَرِ قفس را باز بگذار پرنده اگر عاشقت باشد.. روی شانه ات مینشیند...!!!🕊🕊 (علیرضا روشن)


seiran.hasanyrad این افراد را دنبال می‌کند:

این‌جا میتونم خود واقعیم باشم،بدون اینکه کسی واقعا بدونه من کیَم💁‍♀️
از دغدغه هایم می نویسم ....
👈یاسمن سجادی👉 ✍📝📖 واژه هایی از قلک ذهن ✍📝📖 اینجاْ مزخرفاتِ ادبیِ ناشیْ ازْ دغدغه هایِ ذهنِ هذیانْ گوی ِ منِ دهه هشتادیْ راْ می خوانیدْ !
اینجا صمیمی و بی‌پرده از خودم و زندگی روزمره می‌نویسم. مطالب فنی نیست. ولی احتمالا واژه‌ها برای برنامه‌نویس‌ها آشناست.