لینک دهی مشترک یا Co-Citation

واژه ی Co-Citation به معنای لینک دهی مشترک زمانی به کار می رود که در یک صفحه به دو وب سایت متفاوت لینک داده شده باشد. در این شرایط بات های گوگل متوجه می شوند که ۲ وب سایت لینک شده با هم مرتبط هستند، هرچند که آنها به یکدیگر بک لینک نداده باشند.

به عنوان مثال سایت A مطلبی را تحت عنوان ” آموزش سئو” منتشر می کند و سایت های B و  C را در آن بک لینک می کند، بدین ترتیب موتور گوگل ارتباط میان سایت های B و C را در رابطه با موضوع  “آموزش سئو” تشخیص می دهد. در اینجا معیار گوگل لینک هایی است که در متن درج شده است و اینکه سایت های B و C به هم لینک شده باشند اهمیتی ندارد.

»‌ برای پیدا کردن سایت های مرتبط با سایت مورد نظرتان می توانید عبارت related:https://yourdomain.com  را در گوگل جستجو کنید.

منبع :‌لینک دهی مشترک