دانش آموخته هنر - طراح UX - عاشق ادبیات و نگارش، سفر،طراحی و رنگ


ستاره قطبی این افراد را دنبال می‌کند:

سلام اسم من میلاده، کارم تولید محتواس. می نویسم...عاشق نوشتن برای سایت ها هستم...اومدم اینجا تا برای شما هم بنویسم...
"ساختن" رو دوست دارم