چه بر سر آدمیزاد آمده بود؟

عکسی که برای مسابقه ی مدرسمون گرفتم
عکسی که برای مسابقه ی مدرسمون گرفتم


انسان بر بلندای دماوند نشست
و به سوختن لانه ی چکاوک ها خیره شد
هنوز مقداری آسمان در دود ها وجود داشت
سیمرغ به آسمان گریخت
تعدادی گنجشک و مورو ملخ را بر دوشش به آسمان برد
آسمان تمام شد
افسانه ی زمین هم همینطور
و دنیا به این فکرمی کرد که
چه بلایی سر آدمیزاد آمده بود؟ستایش رحیمی زاده

پاییز ۱۴۰۱_ به امید یه طبیعت سبز:)