چه کسی عزت نفس مرا دزدید؟

بارها و بارها این واژه لعنتی را شنیده ایم. عزت نفس! هر بار مثل روشنفکران و اندیشمندان و روانشناسان از آن به عنوان کلید گمشده زندگی یا یاد کرده ایم یا گفته ایم در آن خبره هستیم و هر روز آن را به کار میگیریم. اما از دید من نه تنها از آن استفاده نمی کنیم بلکه حتی نمی دانیم چی هست و چه کاربردی دارد! اگر بخواهم صادقانه بگویم: خاک بر سر آموزش و پرورشی که این عزت نفس را یاد که نداد هیچ بلکه آن را کشت... خودمان هم که اساسا بلد نیستیم دنبال آن برویم چون که تنبل هستیم و خاک بیشتری بر سرمان که فکر می کنیم باید با همین فرمان نفهمی پیش بریم ( البته دور از جون همه).

به دوستی متمم را معرفی کردم و او هم درس عزت نفس را داشت می خواند. نمی دانم چرا تا حالا به آن درس توجه نکرده بودم اما وقتی آن را دیدم شیفته اش شدم! تنها به یک دلیل... چون که زیاد پادکست گوش نمی دادم. اما وقتی دیدم که این درس پادکست دارد به سرعت آن را دانلود کردم و آن فایل 200 دقیقه ای را دو بار گوش دادم.

القصه! عزت نفس یکی از مهمترین کلیدهای گمشده در کشورهای جهان سوم و کلید طلایی کشورهای جهان اولی. خیلی دوست داشتم در مورد این پادکست چیزهایی بنویسم اما ترجیح میدهم با صدای رسا و کار درست خود محمدرضا شعبانعلی آن را گوش دهید. روزی اگر وقت شد بیشتر برایتان از نتایج آن در زندگی شخصی و کاریم خواهم گفت. حقیقتا در همین چند روزی که آن را گوش دادم نتایجش را دارم می بینم.