یاد بگیرید که چطور یاد بگیرید

این روزها که تب انتخاب رشته و کنکور به بالاترین حد خود رسیده است بذارید کمی باهاتون صادقانه حرف بزنم.

یک بار شخصی به نام فرهاد گرامی بهم گفت:

به جای اینکه فقط کتاب بخوانی که نتیجه اش رو یاد بگیری، کتاب را بخوان که ابزار را فرا بگیری و خودت مولد نتیجه های جدید شوی. کتاب خواندن cpu مغزت را کم می کند و فقط برهارد آن می افزاید. (7 مهر 95)

در این مدتی که مشغول کار جدید بودم یکی از چالش های عمیقی که باهاش مواجه شدم نوع خاصی از یادگیری بود. یادگیری که فقط به حفظ کردن و عمل کردن به دانسته های قبلی نبود. خواسته مدیرم این بود که "یاد بگیرید که چطور یاد بگیرید". حقیقتا برای نظام آموزشی باید متاسف بود که اینگونه یادگیری را به ما یاد نداد. خیلی ها در این سبک آموزشی غلط همکاری داشته اند: آموزش و پرورش، مدیران مدارس و معلمان سنتی، گاج و قلم چی که فقط به فکر تست زنی و کسب سود خود بودند، مدارس مزخرفی مانند سمپاد که فقط به فکر رتبه برتر هستند و صدالبته دانش آموزانی که جرات نداشتند با این سبک آموزشی مخالفت کنند.

اما در این مدت جدید خیلی سعی شد با این ساختاری که آموزش دیده ایم مقابله شود. مثلا طرح سوال و پاسخ ندادن به آن. مثلا اینکه اگر مشکلی در کد زنی وجود داشت جواب مساله به همین سادگی داده نمیشد تا زمانی که آنقدر به مغزمان فشار بیاوریم و جواب درست را بگوییم(چون جواب را می دانستیم اما بلد نبودیم استخراجش کنیم).

خلاصه کلام اینکه نظام آموزشی ایران بدترین نوع آموزش است. سیستمی که مبتنی بر حفظ، تست و رتبه است.

در انتها: ای کاش الان دانشجو بودم و حرف های جادی رو گوش میدادم.