خطاهای تدوین

1.مستند زیادی طولانی است

بیشتر مستندها بیش از حد طولانی اند. زمانی به این نتیجه می رسید که مستند تمام شده است. دوباره آن را مرور و ده درصد از آن را حذف کنید. از نتیجه کار شگفت زده می شوید.

2. صدا برای انتقال معنی

صدای خوب همیشه نعمت است، اما مستند تجربه ای دیداری است. مستند را برای تفهیم منظورتان به مخاطب تدوین کنید، آنگاه خواهید دید چندان نیازی به گفتن ندارید. اتکا به کلمات، مستند را کند و طولانی می کند.

3. استفاده از تصاویر نامناسب

استفاده از تصاویر نامناسب معمولاً نتیجه اتکا به گفتار به جای دیدار است.

4. تکرار بی دلیل تصاویر

شاید یک نما را دوست داشته باشید یا برای تدوین معقول به نمایی احتیاج داشته باشید. تکرار تصاویر برای مخاطب به معنای اهمیت آن است. مواظب باشید مخاطب را با تکرار نماهای غیر مهم گیج نکنید.

5. ساختار کاذب یا برش لوس

ساختار کاذب یعنی اینکه نماهای مشابهی را نمایش دهید که ربطی با هم ندارند. اگر ناگهان این جمله را گفتید که «آره، این برش تیز است» می فهمید ساختاری کاذب درست کرده اید.

6. (موسیقی تصویری) کردن بخش هایی از فیلم

قطعه ای موسیقی پیدا کرده اید و با خود می گویید: «فکر خوبی پیدا کردم. هر نما را با ضرب آهنگ نزولی برش می دهم.» این کار را نکنید.

7. مصاحبه ها

گرفتن تصاویر متعدد از چهره افراد در حال گفت و گو خیلی ساده است، اما انتخاب زمان استفاده از آن ها مشکل. چهره شخصی که صحبت می کند در واقع اصلاً برای مخاطب جالب نیست. گفت و گو کنندگان اکثر مواقع مستند را کند می کنند.