پاسداران، تقاطع فرمانیه

  • روی بیلبورد سه گوش دوار، تبلیغ ماست «ایسلندی» کاله، که همیشه اصرار دارد محصولات قبلی را با اندکی تغییر در درصد مواد با بسته‌بندی جدید به خوردمان دهد؛
  • کاغذ کادو با طرح روزنامه با واژه‌های انگلیسی، که اتفاقا کمک می‌کند به فروش بیشتر گل‌های دستفروشان در چهارراه؛
  • روبه‌رو یک جرثقیل، همه طرف برج‌های بلند، با نورپردازی و گاه معماری رومی؛

همان چند دقیقه که پشت چراغ قرمز نشسته بودم، کافی بود برای انزجار از این شهر، تهران. شهر ظواهر تو خالی، شهر بی‌بنیان...